* İLETİŞİM NUMARALARI AYDIN KAYNARPINAR 05054830058ALİ BİLGİÇ 05055020621AHMET BAYAR 05357637429
* KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN MEZUNLARIMIZIN TELEFON NUMARALARINI ART NİYETLE KULLANDIKLARINI TESBİT ETTİK. BU NEDENLE NUMARALARI GİZLEDİK. ULAŞMAK İSTEDİĞİNİZ MEZUNLARIMIZIN TELEFON NUMARALARINI İLETİŞİM BÖLÜMÜNDEKİ TELEFONLARI ARAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ
  GAZİ MERT
ÇOCUKLUK YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 10 )
  SELAMİ KAYTANCI
Deve kuşu gibi olmak!..
  DR ALİ CAYMAZ
İMAM-HATİP LER
  NİZAMETTİN DURAN
Yerli Düşüncenin Simge İsmi
  MUSTAFA TURAL
Gücenmesin..
  MUSTAFA AKDAĞ
İmam-Hatipler Yeniden Parlıyor
  İBRAHİM SAY
EKMEK ARASI LAHMACUNDAN THE İMAM?A
  ADEM ARMAĞAN
 
 
Yeni web sitemizi nasıl buldunuz?
Çok iyi
İyi
Fena değil
Kötü

 
 

GAZİ MERT

MÜTERCİMLERİN ADİCE SUÇLADIĞI İMAM HATİP LİSELERİNİN TOPLUMDAKİ YERİ.

Geçtiğimiz gün bir televizyon programında Erol Mütercimler isimli bir sapık alçakça sözlerle İmam Hatip Liselerinin tamamını itham ederek: "imam hatiplilerden tecavüzcü, tacizci çıkar" gibi tahkir edici bir ifade kullanmıştı.
Bu sözler tüm imam hatiplileri ciddi şekilde itham altında bırakmıştır.
İnsan müsveddesi Mütercimler’in sözleri çok çirkin ve akıllara durgunluk verecek nitelikteydi.
Sözlerinde imam hatiplerin tecavüzcü yetiştirdiğini, imam hatiplilerin hırsız yetiştirdiğini vurguluyordu…
Şu anda ülkeyi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın TBMM Başkanımız ve birçok bakanımızla milletvekilimiz imam hatip Lisesi mezunu... Birçok genel müdür ve bürokratlarımız İmam Hatipli. Tamamını bu süreçte töhmet altında bulunduran bir yaklaşım tarzıyla böyle bir açıklama yapıyor olması çok çirkin ve kabul edilemez.
İmam Hatipliler Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayan çok değerli isimleri üreten, devletin müfredatını belirlediği, devletin disipline ettiği, teftiş ettiği ortaokullar ve liselerdir.
Bu çirkin sözler eski mezunları ve 1 milyon 400 bini bulan öğrencinin ve onların ailelerinin psikolojisini de ciddi şekilde etkilemiştir.
Erol Mütercimleri şiddetle kınıyoruz.
Bugünkü sohbetimde Erol Mütercimlerin tecavüzcü, tacizdi dediği İmam Hatip Liselerinin dünü, bugünü, yarınını anlatacağım:
28 Şubat Postmodern darbesiyle alınan 8 yıllık kesintisiz eğitim İmam Hatip Liselerinin orta kısmını kapatmakla bu okullara büyük darbe vurmuş, okula gidenlerin oranı yüzde yetmişlerden yüzde otuzlara düşmüştü.
Şu anda alınann 4+4+4 diye bilinen eğitim sistemiyle kesintisiz eğitim kesintili ve zorunlu 12 yıla çıkarılmış ve İmam Hatip Liselerinin önü açılmıştır.
İmam Hatip Liseleri bundan yaklaşık 65 yıl önce açılmıştır,
İmam Hatip Lisesi mezunları: Bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çeşitli hizmetler yaparken diğer taraftan tıp, hukuk, iktisat, mühendislik, işletme, idarecilik ve öğretmenlik ve gazetecilik gibi mesleklere yönelmiş, içinde bulundukları diğer meslek sahipleriyle uyum içinde örnek hizmetler sergileyen örnek bir kuruluşumuzdur.
İmam-Hatip Liseleri; Ülkemizin ihtiyaç duyduğu aydın din adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir meslek lisesidir.
Açıldığı günden buyana geçen zaman içerisinde okuma imkânından mahrum bulunan on binlerce genç insanımıza okuma imkânı sağlamıştır.
Bugün İmam Hatip Lisesi mezunu gençler devletin çeşitli ve en üst kademelerinde üstün bir görev anlayışı ile hizmet vermektedir.
İmam Hatip Liseleri milletin bağrından çıkan müesseseler olduğu için devlet-millet bütünleşmesinin en güzel örneğidir.
Bu okullar; öğrencilerini bir taraftan yüksek öğrenime hazırlarken, diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığının personel ihtiyacını karşılayacak özelliklere sahip yeni yeni elemanlar yetiştirmektedir.
Milli Eğitim Temel Kanununda, 32. maddede belirtildiği gibi:
“İmam Hatip Liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili elemanları yetiştirmek üzere milli eğitim bakanlığınca açılan orta öğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.”
Bugün İmam Hatip Lisesi mezunlan bir yandan Diyanet işleri Başkanlığı kadrolanna müracat ederken diğer yandan diğer lise ve dengi okul mezunlarında olduğu gibi ÖSYM sistemi içinde Yüksek öğretim kurumlarına başvurabiliyorlar.
Mezunlarının istihdam alanı konusunda imam Hatip Liseleri şanslı bir kuruluştur.
Bu gün Türkiye’de yaklaşık 80 bine yakın cami bulunmaktadır. Camilerdeki görevli sayısı da 80 bin civarındadır.
En az 80 bin dolayında müezzin – kayyum veya büyük camilerde çift görevliye de ihtiyaç duyulduğu düşünülürse Diyanet İşleri Başkanlığında toplam 40 bine yakın cami görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bir de bu teşkilatta çalışan Kur’an Kursu Öğreticisi, Memur, Dakdilografî gibi kimselerin de İmam Hatip Lisesi mezunu olması şartının getirildiği düşünülürse, en az iki yüz bin İmam Hatip Lisesi mezununa ihtiyaç vardır.
Yılda 30 bine yakın mezun veren bu okulların öğrencileri ÖSYM’ ye girmeseler bile yine de yeni kadrolar ihdas edildiği takdirde diyanetin ihtiyacını karşılayamayacaktır.
Oysa bu okul mezunlarının mesleğe yönelme oranı yüzde elli civarındadır. Geri kalan yüzde elli civarındakiler de başka branş ve mesleklere kaymaktadır.
Bu okullar sadece Diyanet İşleri Başkanlığına eleman yetiştiren okullar değildir. Bu okullardan mezun olanlar bütün meslek kuruluşlarında görev yapmaktadır.
Yakın zamanlara kadar ve hatta bugünlerde İmam Hatip Liseleri aleyhinde bulunan bazı zümreler vardır.
Bu kesimlerden bir kısmı imam Hatip Liselerinde ehliyetli din adamlarının yetişmeyeceği endişesindedirler.
Onlara göre devletin gözetim ve denetiminde olan mevcut müfredat programına göre yoğun kültür dersleri arasında meslek derslerine ağırlık verilemez ve bu okullardan üstün derecede Mihrap adamı yetişemez.
Bu kesimin diğer bir kısmı da bunun tam zıddını düşünüyorlar.
Bunlara göre:
Arapça, Kur’an, Fıkıh, Hadis, Kelam gibi derslerin yanında kültür dersleri yönünden emsal liseler düzeyinde bilgili öğrenci yetişemez.
Bu kimseler İmam Hatip Liselerinin birer gericilik yuvası olduğunu iddia ediyorlar ve bu müesselerden kafası aydın, genç idealistlerin yetişemeyeceğini savunuyorlar.
Bugün her iki iddianında geçersiz olduğu görülmektedir.
Çünkü: Kısa zamanda okulların meslek ve kültür dersleri takviye edildi. Mesleki çalışmalara ağırlık verildi. İstenen hedeflere ulaşıldı. Kültürel yönden emsal liseleri geride bırakacak şekilde başarılı oldu.
İmam Hatip Liselerinin gerçek aydın ve dinamik gençleri kültür ve mesleki bilgileriyle artık kendilerini kabul ettirmişlerdir.
Okullar arası; fikir ve spor müsabakalarında kazandıkları muvaffakiyetler, müfettiş raporlarıyla tespit edilmiş başarı oranlarıyla bu gençler, memleketin en aranan elamanları olmaya hak kazanmışlardır.
Bu gün imam Hatip Lisesi mezunu Cumhurbaşkanı, Başbakan, Müftü, avukat, mühendis, kaymakam, öğretmen, belediye başkanı, asistan, doktor, milletvekili, bakan, gazeteci… Sayısı az değildir.
İmam Hatip Lisesi mezunları dünyanın, memleketin her köşesinde büyük bir fedakârlık ve yurtseverlikle görevlerini yapmaktadırlar.
Bunlar henüz filizlenme çağındaki çalışmalardır.
Görünen odur ki bir gün bu gençler her sahada memleketin mukadderatını ellerine alacaklar ve diğer lise ve meslek lisesi mezunlarıyla omuz-omuza gönül birliği içinde memleketin kalkınmasında söz sahibi olacaklardır.
Din adamı olarak bilinen kimseler arasında da İmam Hatip Liseleri aleyhine bulunanlar görülmektedir.
Bu konudaki endişe ve üzüntülere katılıyoruz.
Dışarıdan gelen hücumlara “evet” ama içerden yükselen en küçük bir saldırı örneği, bu memleketin yaşadığı çorak ve kurak devirleri bilen insanlar için ümit kırıcı oluyor ve bu davaya en küçük sempatisi olan herkesi kahrediyor.
Esasen bunlar geçici rüzgârlardır. Normal karşılanmalı ve fazla alevlendirilmemelidir.
Din adamları bölünmez bir bütündür.
Tehlikeli rüzgârların bu kadar kuvvetli ve çok yönlü olduğu bir devirde teferruattaki küçük görüş ayrılıklarının önemsenmemesi lazımdır.
İlahiyat fakülteleri, İmam Hatip Liseleri, Kur’an Kursları gaye birliği içinde büyük bir gönül huzuru ile milletin kendilerine yüklediği görevleri en iyi şekilde yapmaktadırlar ve tam bir birlik ve beraberlik içindedirler.
Güçlü kalmak birlik olmakla mümkündür.
Erol Mütercimler ve onun gibi düşünenlere verilecek dersler vardır…
Bunlar mahkeme önünde hesap vermelidirler…
Tüm il ve ilçelerdeki İmam Hatip Lisesi mezunları tarafından müfteri Mütercime karşı dava açılmalıdır.
Hoşça kalınız.

11.9.2020